kolmeヒップホップ的アプローチ意識した「Say good bye」配信、3夜連続MV公開も 画像(/0)